สูตรคำนวณ ค่าไฟฟ้าและปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า

1

วิธีการคำนวณค่าไฟฟ้าของมอเตอร์ และปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า
สูตรการคำนวณ                            
กำลังไฟฟ้า (KW.)  =   กระแสใช้งาน (A.) x แรงดันที่ใช้งาน (V.)                        
ค่าไฟฟ้า (บาท)     =   กำลังไฟฟ้า (KW.) x อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท) 

หลักการคิดค่าไฟฟ้า  คือ 1 Kw (กิโลวัตต์) = 1 หน่วย
กรณี 220 V.

- หม้อแปลง 5 A. (แอมป์) หน่วยละ 4.1 บาทต่อชั่วโมง + FT+ VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)                     
- หม้อแปลง 15 A. (แอมป์) หน่วยละ 4.6 บาทต่อชั่วโมง +FT+VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)                    
* ราคานี้อาจมีการคลาดเคลื่อน ให้เทียบกับบิลค่าไฟฟ้าของพื้นที่นั้น ๆ

กรณี 380 V. 
- หน่วยละ 4.2 บาทต่อชั่วโมง + VAT (ภาษีมูลค่าเพิ่ม)                    
* ราคานี้อาจมีการคลาดเคลื่อน ให้เทียบกับบิลค่าไฟฟ้าของพื้นที่นั้น ๆ                    
                            
วิธีการคำนวณ                            
ตัวเลขที่มักจะเจอบ่อย คือ                         
- มอเตอร์ 1 HP กินกระแส 5 A. (คิดจากขณะมอเตอร์รัน)                    
- มอเตอร์ 2 HP กินกระแส 10 A. (คิดจากขณะมอเตอร์รัน)                    
- มอเตอร์ 3 HP กินกระแส 15 A. (คิดจากขณะมอเตอร์รัน)                    
                            
ตัวอย่าง                        
- ปั๊มน้ำ Euroflow รุ่น WC200 (2" 2HP) กินกระแสไฟฟ้า 10 A. ใช้กับไฟฟ้า 220 V. หม้อแปลงไฟฟ้า 15A.                        

จากสูตร  กำลังไฟฟ้า (KW.)  =   กระแสใช้งาน (A.) x แรงดันที่ใช้งาน (V.)                    
กำลังไฟฟ้า (KW.)      =   10A. x 220V.                    
                              =   2,200V.                    
กำลังไฟฟ้า (KW.)      =   2.2KW.      ======>> A                    
                            
ค่าไฟฟ้า (บาท)         =   กำลังไฟฟ้า (KW.) x อัตราค่าไฟฟ้าต่อหน่วย (บาท)                    
ค่าไฟฟ้า (บาท)         =   2.2KW x 4.6 บาทต่อชั่วโมง                     
                              =   10.12 บาทต่อชั่วโมง   =======>> B                    
                            
โดยปกติแล้ว เราจะนับเฉพาะเวลาปั๊มน้ำ ทำงาน นั่นคือ 4 - 6 ชั่วโมงต่อวัน                    
                            
ค่าไฟฟ้าต่อวัน (บาท)         =   10.12 บาทต่อชั่วโมง x 6 ชั่วโมง                    
                                     =   60.72 บาทต่อวัน                    
                            
ค่าไฟฟ้าต่อเดือน (บาท)      =   60.72 บาทต่อวัน x 30วัน                    
                                     =   1,821.6 บาท + VAT (7%)                    
 ดังนั้น :  ค่าไฟฟ้าต่อเดือน (บาท)   =   1,949.11 บาทต่อเดือน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 

เพิ่มเพื่อน
 

Tel.            :     02-1155000
Hotline      :     098-289-9999
Line ID      :     @tngroupfan
Facebook  :     TN Group-ศูนย์รวมสินค้าอุตสาหกรรม
Email         :     info@tnmetalworks.com
Website    :     http://www.tngroup.co.th