tn article

วิเคราะห์อุณหภูมิ (Thermal Analysis ) เพิ่มอายุการใช้งานของมอเตอร์

การวิเคราะห์อุณหภูมิ (Thermal Analysis) การใช้งานมอเตอร์ที่มีความร้อนสูงเป็นเวลานาน ทำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์ลดลง ซึ่งขึ้นอยู่กับอุณหภูมิเพิ่ม(Temperature rise) ที่ยอมรับได้ของฉนวนขดลวดและอุณหภูมิของแบริ่ง เนื่องจากค่าอุณหภูมิเพิ่มทุก10องศา จะทำให้อายุการใช้งานของฉนวนลดลงครึ่งหนึ่ง และความร้อนสูงยังส่งผลกับความหนืด(Viscosity) ของสารหล่อลื่นในแบริ่ง อาจทำให้แบริ่งเสียหายจากการขาดสารหล่อลื่นได้เร็วขึ้น ดังนั้นการวัดอุณหภูมิเพื่อป้องกันการใช้งานมอเตอร์ขณะเกิดความร้อนสูงเป็นเวลานานเป็นสิ่งที่ควรกระทำ

Date : 18/02/2019

View More >>
พลังงานความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลง ...คือ

เตาเผาอุตสาหกรรม จัดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ความร้อนสูง และ มีการสูญเสียพลังงานความร้อนที่สูงเช่นกัน ซึ่งในบทความนี้เราจะมากล่าวถึง แหล่งเชื้อเพลิงที่เป็นพลังงานในการให้ความร้อนว่า เชื้อเพลิงแบบไหน ที่เหมาะสมกับการใช้งาน หรือ ภาคอุตสาหกรรมแบบไหน ควรเลือกใช้เชื้อเพลิงประเภทไหน ถึงจะเหมาะสมที่สุด

Date : 17/02/2019

View More >>
Balance Impeller ลดปัญหาใบพัดลมที่มีการสั่น

การบาลานซ์ใบพัดลม /การถ่วงใบพัดลม Dynamic  Balance สามารถช่วยลดปัญหาใบพัดลมที่มีการสั่นมากๆได้ และเป็นการป้องกันอัตราการสึกหรอของลูกปืนและส่วนต่างๆของเครื่องจักร สามารถลดปัญหาและความเสียหายที่จะตามมาได้อย่างดี

Date : 11/02/2019

View More >>
Laser Alignment การตั้งแนวสายพานด้วยเลเซอร์

ในปัจจุบันมีการการถนอมสายพานแบบต่างๆอยู่หลาย แต่ในวันนี้แบบเราหยิบยกมาให้ฟังกันซักแบบนึง นั่นคือ การตั้งแนวสายพานด้วยเลเซอร์

Date : 11/02/2019

View More >>
กราฟสมรรถนะ เลือกจุดทำงานที่เหมาะสม ของพัดลมโบลเวอร์

ขณะที่พัดลมทำงาน จะทำให้อากาศเกิดการเคลื่อนที่ได้ด้วยค่าความกดดันที่เกิดขึ้น เมื่ออากาศเคลื่อนที่ ออกไปได้ด้วยระยะทางที่เพิ่มมากขึ้น จะทำให้ความกดดันลดลง ถ้านำค่าความกดดันในช่วงต่างๆ มาเขียนกราฟเทียบกับอัตราการไหลของอากาศที่ได้ในช่วงความกดดันนั้นๆ ถ้าค่าความกดดันดังกล่าวเป็นค่าความกดดันรวม ของระบบ เมื่อนำค่าความกดดันรวมที่ลดลงของระบบมาหักออกจากค่าความกดดันความเร็ว จะได้กราฟอีกเส้นซึ่งแสดงถึงความดันสถิตของระบบ เราสามารถนำกราฟดังกล่าวไปใช้ในการเลือกจุดทำงานที่เหมาะสมที่ของพัดลมชนิดนั้นได้ ดังรูป

Date : 06/02/2019

View More >>
วิธีดูแลและบำรุงรักษา เครื่องอัดลมหรือปั๊มลมแบบ Oil Free

เช่นเดียวกับอุปกรณ์เครื่องกลไฟฟ้าทั้งหมด เครื่องอัดลมหรือปั๊มลมชนิดโรตารี่แบบ Oil free (Oil-free air compressor) จะต้องมีการดูแลและบำรุงรักษาตามระยะเพื่อให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันปัญหาการหยุดทำงานของเครื่องอัดลมหรือปั๊มก่อนถึงเวลาอันควร เครื่องจักรและอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบอัดลมควรได้รับการซ่อมบำรุงและดูและรักษาจากช่างผู้มีประสบการณ์เพื่อรักษามาตราฐานของกระบวนการผลิต

Date : 04/02/2019

View More >>