tn article

เทคโนโลยีผลิตน้ำด้วยเมมเบรน ( membrane ) แบบ Ultra Filtration หรือ UF คืออะไร

คุณเคยประสบปัญหาคุณภาพน้ำไม่ได้มาตรฐาน พื้นที่ไม่เพียงพอในการติดตั้งระบบกรองน้ำ ระบบ RO อุดตันเนื่องจาก Bio Fouling หรือไม่ " หากคุณเคยประสบพบเจอกับปัญหาเหล่านี้อยู่บ่อยครั้ง ในวันนี้เราจะมาไขวิะีแก้ปัญหาเหล่านี้กัน

Date : 14/08/2018

View More >>
โบลเวอร์สั่น !! มีสาเหตุมาจากอะไร แล้วจะต้องตรวจเช็คจุดไหนบ้าง

เป็นเรื่องธรรมดาหากเราใช้สิ่งของใดไปนานๆ แล้วเกิดอาการผิดปกติจากเดิม ในวันนี้เราเลยจะมาพูดถึงอาการผิดปกติของ พัดลมโบลเวอร์ ในรูปแบบการสั่น ซึ่งการสั่นของพัดลมโบลเวอร์นั้นมีหลายสาเหตุสังเกต ซึ่งต้องสังเกตุจากวัสดุส่วนประกอบต่างๆ ภายในตัวพัดลมโบลเวอร์ แต่สาเหตุที่ทำให้พัดลมโบลเวอร์สั่นนั้นจะเกิดจากอะไรได้บ้าง เรามาดูกัน

Date : 06/08/2018

View More >>
รู้ก่อนติดตั้ง !! 6 เทคนิคการติดตั้งเครื่องสูบน้ำบาดาล

ปั๊มน้ำบาดาล นั้นจะเป็นปั๊มน้ำที่ใช้สำหรับสูบน้ำที่ระดับความลึกใต้ผิวดิน หรือสูบน้ำขึ้นจากบ่อบาดาล ปั๊มประเภทนี้จะมีส่วนประกอบหลักคือ ส่วนปั๊ม ที่จะประกอบไปด้วยใบพัดจำนวนหลายใบ และตัวแกนที่มีหน้าที่เชื่อมต่อกับมอเตอร์ แ ละมีส่วนของมอเตอร์ที่ใช้เป็นตัวต้นกำลังในการขับเคลื่อนแกนและใบพัด ซึ่งจำนวนใบพัดของส่วนปั๊มนั้น ยิ่งมีมาก ก็จะยิ่งส่งน้ำได้สูงมาก

Date : 06/08/2018

View More >>
เลือกปั๊มน้ำยังไง ? ให้เหมาะกับการใช้งาน

เครื่องสูบน้ำ ปั๊มน้ำ การเกษตร นิยมใช้แบบปั๊มหอยโข่ง ซึ่งอาจขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ตามความเหมาะสม เช่น ปั๊มน้ำขับด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 2HP(แรงม้า) จะให้น้ำเฉลี่ย 25,000-30,000  ลิตร/ชั่วโมง ปั๊มน้ำขับด้วยเครื่องยนต์ แบบใช้เครื่องยนต์เบนซิลขนาด 5-7HP(แรงม้า) หรือแบบใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด 8-12HP (แรงม้า)  จะให้น้ำเฉลี่ย 20,000-50,000  ลิตร/ชั่วโมง แล้วแต่อัตราเร่ง

Date : 30/07/2018

View More >>
Power meter คืออะไร ?

Power meter คือ อุปกรณ์แสดง " ค่าพารามิเตอร์และปริมาณพลังงานไฟฟ้า " เช่น แรงดัน , กระแส , กำลังงานไฟฟ้าจริง , กำลังงานไฟฟ้ารีแอคทีฟ และ Harmonic เป็นต้น เพื่อให้ทราบถึงค่าทางไฟฟ้าในกระบวนการผลิตและการใช้พลังงานไฟฟ้าได้ โดยส่วนใหญ่แล้วในภาคอุตสาหกรรม จะนำ Power Meter ไปใช้ในการควบคุมหรือปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังเป็นการช่วยจัดการพลังงาน 

Date : 30/07/2018

View More >>
เคล็ดลับ !! ชาร์จแบตเตอรี่อย่างถูกวิธี มีแต่ผลดีกับการใช้งาน

จากบทความที่แล้ว เราได้กล่าวถึง การเตรียมพร้อมใช้งาน และ การบำรุงรักษาแบตเตอรี่ กันไปให้ทุกท่านได้ทราบ ในวันนี้เราเลยจะมาพูดกันต่อในเรื่อง ของการชาร์จแบตเตอรี่ อย่างถูกต้อง ซึ่งแบตเตอรี่ทั้งแบบแห้งหรือแบบน้ำ มีวิธีชาร์จที่เหมือนกัน ที่ต่างกันก็คงจะเป็นค่าแรงดันไฟฟ้า(V) เท่านั้น สำหรับกระแสในการชาร์จจะกำหนดไว้ ระหว่าง 10-15% โดยเทียบกับค่าAH(แอมป์-1อาร์)

Date : 24/07/2018

View More >>