หน้าหลัก / บริการของเรา

บริการของเรา

ศูนย์บริการหลังการขาย

TN GROUP เล็งเห็นความสำคัญของการบริการหลังการขาย เราจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการหลังการขาย Service Center ที่มีความชำนาญทั้งทางด้านวิศวกรรมและการซ่อมบำรุง รวมไปถึงการติดตั้งและทดสอบระบบ โดยทางบริษัทฯ ได้จัดหาเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ที่มีความทันสมัย อีกทั้งมีความแม่นยำสูง พร้อมทีมวิศวกร ทีมซ่อมบำรุง ในทุกผลิตภัณฑ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านที่เลือกใช้สินค้าของเราจะได้รับการบริการทั้งก่อน และหลังการขายเป็นอย่างดี


ศูนย์บริการหลังการขาย

TN GROUP เล็งเห็นความสำคัญของการบริการหลังการขาย เราจึงได้จัดตั้งศูนย์บริการหลังการขาย Service Center ที่มีความชำนาญทั้งทางด้านวิศวกรรมและการซ่อมบำรุง รวมไปถึงการติดตั้งและทดสอบระบบ โดยทางบริษัทฯ ได้จัดหาเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ที่มีความทันสมัย อีกทั้งมีความแม่นยำสูง พร้อมทีมวิศวกร ทีมซ่อมบำรุง ในทุกผลิตภัณฑ์ ทำให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าทุกท่านที่เลือกใช้สินค้าของเราจะได้รับการบริการทั้งก่อน และหลังการขายเป็นอย่างดี


บริการของ ที เอ็น กรุ๊ป

 • บริการดูแลหลังการขาย
 • บริการติดตั้ง มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดทีม
 • งานทดสอบและปรับค่าประสิทธิภาพ(เฉพาะลูกค้า)
 • งานบริการซ่อม มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลโวอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด
 • งานบริการปรับปรุง มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด
 • งานบริการซ่อมบำรุงในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
 • งานตรวจสอบประสิทธิภาพของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด
 • บริการขายอะไหล่ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด และสนับสนุนในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
 • งานฝึกอบรมให้กับบุคคลากรของลูกค้า
 • งานบริการข้อมูลเชิงเทคนิค การป้องกัน และการดูแลรักษา

บริการของ ที เอ็น กรุ๊ป

 • บริการดูแลหลังการขาย
 • บริการติดตั้ง มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดทีม
 • งานทดสอบและปรับค่าประสิทธิภาพ(เฉพาะลูกค้า)
 • งานบริการซ่อม มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลโวอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด
 • งานบริการปรับปรุง มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด
 • งานบริการซ่อมบำรุงในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
 • งานตรวจสอบประสิทธิภาพของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด
 • บริการขายอะไหล่ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด และสนับสนุนในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน
 • งานฝึกอบรมให้กับบุคคลากรของลูกค้า
 • งานบริการข้อมูลเชิงเทคนิค การป้องกัน และการดูแลรักษา

ฝ่ายบริการของเรา ได้ทำการทดสอบการทำงานของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรม ทุก ๆ ส่วน ด้วยเครื่องมือที่มีมาตรฐานและมีความแม่นยำสูง เพื่อให้ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด ทำงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจึงทำให้มั่นใจได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพจึงทำให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการหยุดใช้งานหรือเสียอย่างฉุกเฉิน

อย่างฉุกเฉิน

การออกแบบ และติดตั้ง

 • รับติดตั้ง มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด ชนิดที่เราเป็นผู้ผลิต
 • รับงานทดสอบ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์ และสินค้าอุตสาหกรรม และปรับตั้งค่าประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมาตรฐานสูงในการตรวจวัดวิเคราะห์
 • รับตรวจวัดประสิทธิภาพของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดที่ลูกค้าติดตั้งการใช้งานที่ปราศจากปัญหาเริ่มต้นด้วยการติดตั้งที่ถูกต้อง

การออกแบบ และติดตั้ง

 • รับติดตั้ง มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิด ชนิดที่เราเป็นผู้ผลิต
 • รับงานทดสอบ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์ และสินค้าอุตสาหกรรม และปรับตั้งค่าประสิทธิภาพการทำงานด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและมาตรฐานสูงในการตรวจวัดวิเคราะห์
 • รับตรวจวัดประสิทธิภาพของ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม โบลเวอร์ และสินค้าอุตสาหกรรมทุกชนิดที่ลูกค้าติดตั้งการใช้งานที่ปราศจากปัญหาเริ่มต้นด้วยการติดตั้งที่ถูกต้อง

ฝ่ายบริการเรามีการอบรมช่างเทคนิคและศูนย์บริการให้มีความเป็นมืออาชีพ
เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อลูกค้าได้ว่า การติดตั้ง ทดสอบและปรับแต่งนั้นเป็นไปตามคุณสมบัติของสินค้าอย่างถูกต้อง

อย่างฉุกเฉิน

งานบริการซ่อมบำรุงในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

บริการตรวจสอบ ตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับตั้งค่าประสิทธิภาพ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม และโบลเวอร์ของคุณ เพื่อเป็นการดูแลรักษาตามระยะเวลา การหาจุดทำงานที่เหมาะสม วิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Efficiency Analysis) สำหรับระบบเดิมที่มีอยู่ ซึ่งเราจะให้คำแนะนำกับคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยให้คุณประหยัดงบประมาณบำรุงรักษาได้มากขึ้น


Preventive Maintenance Contract

ในกรณีที่มีความต้องการใช้งานระบบในแต่ละงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ติดขัด การเลือกใช้สัญญาบริการดูแลระบบกับ TN Service Center เป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ เราเอาใจใส่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดฉุกเฉิน และรักษาเวลาหยุดซ่อมบำรุงตามแผนงานโดยใช้ระยะเวลาที่น้อยที่สุด ด้วยสัญญาบริการของ ที เอ็น กรุ๊ป ทำให้คุณสามารถวางใจได้ว่า ระบบของคุณสามารถทำงานได้เหมาะสมที่สุด และคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ครอบคลุมทุกระบบของคุณ อีกทั้งยังช่วยให้คุณบริหารจัดการงบประมาณในการบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

ข้อตกลงการให้บริการของ  TN Service Center ช่วยให้ระบบของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขาดตอน และยังช่วยให้คุณได้รับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO อย่างเป็นทางการ

งานบริการซ่อมบำรุงในเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)

บริการตรวจสอบ ตรวจวัดวิเคราะห์ประสิทธิภาพและปรับตั้งค่าประสิทธิภาพ มอเตอร์ ปั๊มน้ำ พัดลม และโบลเวอร์ของคุณ เพื่อเป็นการดูแลรักษาตามระยะเวลา การหาจุดทำงานที่เหมาะสม วิเคราะห์ประสิทธิภาพ (Efficiency Analysis) สำหรับระบบเดิมที่มีอยู่ ซึ่งเราจะให้คำแนะนำกับคุณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด และช่วยให้คุณประหยัดงบประมาณบำรุงรักษาได้มากขึ้น


Preventive Maintenance Contract

ในกรณีที่มีความต้องการใช้งานระบบในแต่ละงานอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ติดขัด การเลือกใช้สัญญาบริการดูแลระบบกับ TN Service Center เป็นสิ่งที่เหมาะสมสำหรับคุณ เราเอาใจใส่การบำรุงรักษาตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงการหยุดฉุกเฉิน และรักษาเวลาหยุดซ่อมบำรุงตามแผนงานโดยใช้ระยะเวลาที่น้อยที่สุด ด้วยสัญญาบริการของ ที เอ็น กรุ๊ป ทำให้คุณสามารถวางใจได้ว่า ระบบของคุณสามารถทำงานได้เหมาะสมที่สุด และคุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ครอบคลุมทุกระบบของคุณ อีกทั้งยังช่วยให้คุณบริหารจัดการงบประมาณในการบำรุงรักษาได้ง่ายขึ้น

ข้อตกลงการให้บริการของ  TN Service Center ช่วยให้ระบบของคุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ขาดตอน และยังช่วยให้คุณได้รับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO อย่างเป็นทางการ

งานบริการขายอะไหล่สินค้า

กลุ่มบริษัท ที เอ็น กรุ๊ป มีบริการอะไหล่สินค้าที่หลากหลาย และครอบคลุมในทุกระบบงานที่คุณต้องการ อาทิ

 • เพลาพัดลม
 • ลูกปืน Bearing
 • เสื้อลูกปืน Plummer box
 • ใบพัด Impeller
 • พู่เล่ย์ pulley
 • สายพาน Belt
 • มอเตอร์ Motor


เมื่อคุณต้องการอะไหล่เรามีชิ้นส่วนอะไหล่แยกตามผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญจะอยู่ในสต็อกสินค้าเสมอและช่วยป้องกันการหยุดซ่อมเครื่องจักรที่อาจต้องใช้ระยะเวลานานซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้า ทางเรามั่นใจว่าเราสามารถจัดเตรียมและจัดส่งอะไหล่ให้ลูกค้าได้ทันต่อความต้องการในการปรับปรุงระบบของลูกค้า

ฝ่ายบริการของเรา เสนอให้ลูกค้าจัดเก็บสินค้าอะไหล่ที่จำเป็นได้ที่งานขายผลิตภัณฑ์ เพื่อลดเวลาการหยุดเครื่องซ่อมบำรุงจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน

งานบริการขายอะไหล่สินค้า

กลุ่มบริษัท ที เอ็น กรุ๊ป มีบริการอะไหล่สินค้าที่หลากหลาย และครอบคลุมในทุกระบบงานที่คุณต้องการ อาทิ

 • เพลาพัดลม
 • ลูกปืน Bearing
 • เสื้อลูกปืน Plummer box
 • ใบพัด Impeller
 • พู่เล่ย์ pulley
 • สายพาน Belt
 • มอเตอร์ Motor


เมื่อคุณต้องการอะไหล่เรามีชิ้นส่วนอะไหล่แยกตามผลิตภัณฑ์ ซึ่งทำให้มั่นใจว่าชิ้นส่วนอะไหล่ที่สำคัญจะอยู่ในสต็อกสินค้าเสมอและช่วยป้องกันการหยุดซ่อมเครื่องจักรที่อาจต้องใช้ระยะเวลานานซึ่งจะทำให้เกิดผลกระทบต่อธุรกิจของลูกค้า ทางเรามั่นใจว่าเราสามารถจัดเตรียมและจัดส่งอะไหล่ให้ลูกค้าได้ทันต่อความต้องการในการปรับปรุงระบบของลูกค้า

ฝ่ายบริการของเรา เสนอให้ลูกค้าจัดเก็บสินค้าอะไหล่ที่จำเป็นได้ที่งานขายผลิตภัณฑ์ เพื่อลดเวลาการหยุดเครื่องซ่อมบำรุงจากเหตุการณ์ฉุกเฉิน

การรับประกัน

การรับประกันของ ที เอ็น กรุ๊ป ไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน เรามีช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรม และเป็นผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้บริการเสมอ

เงื่อนไขการรับประกัน และการให้บริการ

 1. การรับประกันตามเงื่อนไข เริ่มนับตั้งแต่วันส่งสินค้าเป็นเวลา 12 เดือน (ยึดตามวันที่ในใบกำกับภาษี) หรือ ตามที่ตกลง
 2. การให้บริการ กรณีสินค้าอยู่ในระยะเวลารับประกัน

  • ลูกค้าสามารถส่งสินค้ามาตรวจสอบที่ศูนย์บริการได้ทันที
  • กรณีเข้าบริการหน้างาน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ไม่มีค่ายานพาหนะ
  • กรณีเข้าบริการหน้างาน ในเขตต่างจังหวัด คิดค่ายานพาหนะตามระยะทาง
  • กรณีสินค้าเกิดจากความผิดพลาดจากการผลิต ทางบริษัทฯไม่คิดค่าอะไหล่และค่าบริการ ยกเว้นค่าจัดส่งสินค้าไปและกลับ
  • กรณีสินค้าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิต บริษัทฯแจ้งสาเหตุและทำการเสนอราคาค่าอะไหล่, ค่าบริการ,
   ค่าจัดส่งสินค้าไปและกลับ เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาก่อนทำการซ่อม

 3. การให้บริการ กรณีสินค้าหมดระยะรับประกัน

  • ลูกค้าสามารถส่งสินค้ามาตรวจสอบที่ศูนย์บริการได้ทันที
  • กรณีเข้าบริการหน้างาน มีการคิดค่าบริการตรวจสอบเบื้องต้น
  • กรณีเข้าบริการหน้างาน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล มีการคิดค่ายานพาหนะ
  • กรณีเข้าบริการหน้างาน ในเขตต่างจังหวัด คิดค่ายานพาหนะตามระยะทาง
  • บริษัทฯ แจ้งสาเหตุ และทำการเสนอราคา ค่าอะไหล่, ค่าบริการ เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาก่อนทำการซ่อม

 4. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  • ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะได้รับการรับประกันในกรณีชำรุดบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้นบริษัทฯ
   จะไม่รับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดจากเหตุ ดังนี้
   1.1 การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, กระแสไฟฟ้าตก, ไฟเกิน, และการขนส่ง
   1.2 การติดตั้งหรือการใช้งาน การซ่อมแซมแก้ไขผิดวิธี, ผิดประเภท, ไม่ได้มาตรฐาน
   1.3 รวมถึงขาดการดูแลรักษา การประมาท ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วน ต่างๆ
   1.4 การซ่อม ใช้ ดัดแปลง แก้ไข การตัดต่ออุปกรณ์ใดๆที่ผิดไปจากมาตรฐานเดิม หรือ ถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช่ช่างของบริษัทฯ
   1.5 ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ หรือ แมลงต่างๆ
   1.6 หมายเลขผลิตภัณฑ์ ถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่าหรือทำลาย
  • เงื่อนไขการรับประกันไม่รวมถึงการทำความสะอาด, อัดจารบี
  • การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น  และขอสงวนสิทธิ์ ในการงดการให้บริการในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควัน หรือไอสารเคมี พื้นที่ห้ามเข้า หรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ทางศูนย์บริการจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงกำหนดการเข้าหน้างานภายใน 3 วันหลังจากได้รับใบงานแจ้ง
  • การรับประกันครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประกอบ และทดสอบประสิทธิภาพ 100% จากบริษัทฯ เท่านั้น ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกประกอบบางส่วน หรือลูกค้าประกอบเอง ถือว่าไม่อยู่ในเงือนไขการรับประกัน

การรับประกัน

การรับประกันของ ที เอ็น กรุ๊ป ไม่เพียงแค่ผลิตภัณฑ์และการใช้งาน เรามีช่างเทคนิคที่ผ่านการฝึกอบรม และเป็นผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ พร้อมให้บริการเสมอ

เงื่อนไขการรับประกัน และการให้บริการ

 1. การรับประกันตามเงื่อนไข เริ่มนับตั้งแต่วันส่งสินค้าเป็นเวลา 12 เดือน (ยึดตามวันที่ในใบกำกับภาษี) หรือ ตามที่ตกลง
 2. การให้บริการ กรณีสินค้าอยู่ในระยะเวลารับประกัน

  • ลูกค้าสามารถส่งสินค้ามาตรวจสอบที่ศูนย์บริการได้ทันที
  • กรณีเข้าบริการหน้างาน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ไม่มีค่ายานพาหนะ
  • กรณีเข้าบริการหน้างาน ในเขตต่างจังหวัด คิดค่ายานพาหนะตามระยะทาง
  • กรณีสินค้าเกิดจากความผิดพลาดจากการผลิต ทางบริษัทฯไม่คิดค่าอะไหล่และค่าบริการ ยกเว้นค่าจัดส่งสินค้าไปและกลับ
  • กรณีสินค้าไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิต บริษัทฯแจ้งสาเหตุและทำการเสนอราคาค่าอะไหล่, ค่าบริการ,
   ค่าจัดส่งสินค้าไปและกลับ เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาก่อนทำการซ่อม

 3. การให้บริการ กรณีสินค้าหมดระยะรับประกัน

  • ลูกค้าสามารถส่งสินค้ามาตรวจสอบที่ศูนย์บริการได้ทันที
  • กรณีเข้าบริการหน้างาน มีการคิดค่าบริการตรวจสอบเบื้องต้น
  • กรณีเข้าบริการหน้างาน ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล มีการคิดค่ายานพาหนะ
  • กรณีเข้าบริการหน้างาน ในเขตต่างจังหวัด คิดค่ายานพาหนะตามระยะทาง
  • บริษัทฯ แจ้งสาเหตุ และทำการเสนอราคา ค่าอะไหล่, ค่าบริการ เพื่อให้ลูกค้าพิจารณาก่อนทำการซ่อม

 4. เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

  • ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ จะได้รับการรับประกันในกรณีชำรุดบกพร่องที่เกิดจากความผิดพลาดจากการผลิตเท่านั้นบริษัทฯ
   จะไม่รับประกันสินค้าในกรณีที่เกิดจากเหตุ ดังนี้
   1.1 การชำรุดเสียหายอันเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, อัคคีภัย, กระแสไฟฟ้าตก, ไฟเกิน, และการขนส่ง
   1.2 การติดตั้งหรือการใช้งาน การซ่อมแซมแก้ไขผิดวิธี, ผิดประเภท, ไม่ได้มาตรฐาน
   1.3 รวมถึงขาดการดูแลรักษา การประมาท ซึ่งเป็นผลทำให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วน ต่างๆ
   1.4 การซ่อม ใช้ ดัดแปลง แก้ไข การตัดต่ออุปกรณ์ใดๆที่ผิดไปจากมาตรฐานเดิม หรือ ถูกแก้ไขซ่อมแซมโดยไม่ใช่ช่างของบริษัทฯ
   1.5 ความเสียหายอันเกิดจากสัตว์ หรือ แมลงต่างๆ
   1.6 หมายเลขผลิตภัณฑ์ ถูกแก้ไข ลบ ขีดฆ่าหรือทำลาย
  • เงื่อนไขการรับประกันไม่รวมถึงการทำความสะอาด, อัดจารบี
  • การรับประกันนี้ครอบคลุมเฉพาะภายในประเทศเท่านั้น  และขอสงวนสิทธิ์ ในการงดการให้บริการในพื้นที่ที่เสี่ยงอันตรายหรือในพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง สถานที่ที่มีควัน หรือไอสารเคมี พื้นที่ห้ามเข้า หรือปัญหาที่พบจากการเชื่อมต่อวัสดุที่เป็นฉนวนภายนอกซึ่งไม่ได้เกิดจากตัวผลิตภัณฑ์  ทั้งนี้ทางศูนย์บริการจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงกำหนดการเข้าหน้างานภายใน 3 วันหลังจากได้รับใบงานแจ้ง
  • การรับประกันครอบคลุมเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการประกอบ และทดสอบประสิทธิภาพ 100% จากบริษัทฯ เท่านั้น ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกประกอบบางส่วน หรือลูกค้าประกอบเอง ถือว่าไม่อยู่ในเงือนไขการรับประกัน
ติดต่อเรา