กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
อุตสาหกรรมผลิตยา
อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
กลุ่มงานอาคาร และที่พักอาศัย
ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
โรงงาน และคลังสินค้า
พื้นที่จอดรถ
โรงอาหาร และครัว
ระบบระบายอากาศในโรงพยาบาล
กลุ่มงานโครงการ และงานราชการ
โรงไฟฟ้า และการผลิตพลังงาน
การปะปา และระบบชลประทาน
ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
หน้าหลัก / โซลูชั่น / ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
กลุ่มงานอาคาร และที่พักอาศัย
ระบบระบายอากาศภายในอาคาร

กลุ่มบริษัททีเอ็น เป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการด้านพัดลมระบายอากาศ สำหรับการใช้งานในอาคารทุกรูปแบบ อาทิ พัดลมแรงดันสูง (Centrifugal/Axial Fans) ที่มีการติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดกลางและใหญ่ พัดลมระบายอากาศในอาคารที่พักอาศัย (Residential Fans) ซึ่งพัดลมทุกชนิดได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานระดับโลก จึงมั่นใจได้เลยว่าพัดลมทุกชนิดมีประสิทธิภาพในการระบายความร้อนได้ดีและสามารถสร้างความความเย็นได้ในทุกสถานการณ์ เพราะสินค้าของเราครอบคลุมงานขนาดเล็กจนถึงงานขนาดใหญ่และครบทุกประเภทของอุตสาหกรรม นอกจากนี้เรายังมีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง และการดูแลจากเจ้าหน้าที่หลังการติดตั้งอย่างมืออาชีพ

ติดต่อเรา