กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
อุตสาหกรรมผลิตยา
อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
กลุ่มงานอาคาร และที่พักอาศัย
ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
โรงงาน และคลังสินค้า
พื้นที่จอดรถ
โรงอาหาร และครัว
ระบบระบายอากาศในโรงพยาบาล
กลุ่มงานโครงการ และงานราชการ
โรงไฟฟ้า และการผลิตพลังงาน
การปะปา และระบบชลประทาน
อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
หน้าหลัก / โซลูชั่น / อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล

ทีเอ็นกรุ๊ป ออกแบบและติดตั้งพัดลมสำหรับอุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล กากอ้อยซึ่งเป็นของเสียจากการกลั่นอ้อย จะถูกเผาในโรงงานผลิตน้ำตาลเพื่อให้มีพลังงานและความร้อน เราได้ออกแบบพัดลมสำหรับกระบวนการดังกล่าว และได้ปรับปรุงการติดตั้งใหม่โดยใช้ใบพัดที่มีการออกแบบให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น เพื่อให้แน่ใจว่าพัดลมของเราจะสามารถทำงานได้ตลอดทั้งกระบวนการ โดยไม่ต้องปิดเครื่องเพื่อการบำรุงรักษา

Motor & Gear for Sugar Industry
Planetary Gear for Sugar Industry
Pranburi Sugar : Drive / Power Qaulity
ระบบพัดลมระบายความร้อนมอเตอร์ขับลูกหีบ
ติดต่อเรา