กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมผลิตน้ำตาล
อุตสาหกรรมผลิตยา
อุตสาหกรรมผลิตเหล็ก
อุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
อุตสาหกรรมผลิตถุงมือยาง
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
กลุ่มงานอาคาร และที่พักอาศัย
ระบบระบายอากาศภายในอาคาร
โรงงาน และคลังสินค้า
พื้นที่จอดรถ
โรงอาหาร และครัว
ระบบระบายอากาศในโรงพยาบาล
กลุ่มงานโครงการ และงานราชการ
โรงไฟฟ้า และการผลิตพลังงาน
การปะปา และระบบชลประทาน
อุตสาหกรรมสิ่งทอ
หน้าหลัก / โซลูชั่น / อุตสาหกรรมสิ่งทอ
กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
อุตสาหกรรมสิ่งทอ

กลุ่มบริษัททีเอ็น เราให้บริการออกแบบและผลิตพัดลมและโบลเวอร์ สำหรับอุตสาหกรรมหนัก โดยมีพัดลมที่ออกแบบไว้หลากหลายสำหรับอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอทั่วโลก การใช้งานตั้งแต่เครื่องฟอกอากาศ กระบวนการล้างด้วยอากาศ ไปจนถึงการลำเลียงด้วยลม พัดลมของเราได้รับการออกแบบและผลิตขึ้นเพื่อให้มีความทนทานยาวนานสำหรับอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยเฉพาะ

ติดต่อเรา